logo
vi jp

THÔNG TIN GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT

“Thông tin giáo dục Tiếng Nhật” là tạp chí điện tử do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản phát hành hướng tới đối tượng chủ yếu là giáo viên tiếng Nhật tại nước ngoài nhằm cung cấp thông tin về tài liệu giảng dạy, ý tưởng dạy học, tính hình xã hội Nhật Bản hay tin tức giáo dục tiếng Nhật. Các bài viết được đăng tải trong chuyên mục là bản dịch tiếng Việt do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tiến hành.

file Dần dần có thể dùng được! Hiểu rõ ràng rành mạch! Hãy cùng học từ láy dùng trong giao tiếp qua chương trình học tiếng Nhật “ひきだすにほんご” – Mở khóa năng lực tiếng Nhật! file Tái triển khai chương trình tập huấn tại Nhật Bản dành cho các giáo viên tiếng Nhật trên toàn thế giới! file Thay đổi giờ học bằng những “Câu hỏi” !?! Bí kíp gợi mở sự tự do trong câu trả lời của người học _ Ví dụ về hoạt động đọc (trình độ sơ cấp) _ file Thư viện các nội dung của chương trình “Ứng dụng tiếng Nhật! ” đã được mở! file Tích cực sử dụng “Chuẩn giáo dục Tiếng Nhật JF”- bộ tiêu chí đã trải qua 12 năm phát triển! file [Báo cáo số 48] Cách áp dụng “khung đánh giá” trong giáo dục tiếng Nhật file Cùng đề cao “sự phát hiện” của người học ― một số gợi ý khi dạy ngữ pháp ― file Chương trình học tiếng Nhật “ひきだすにほんご (Mở khóa năng lực tiếng Nhật)” đã bắt đầu phát sóng file Trang web IRODORI bổ sung mục mới “Hướng dẫn giảng dạy IRODORI” gồm video hướng dẫn file “Tập huấn trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Nhật tại nước ngoài” của Trung tâm Quốc tế tiếng Nhật đã bắt đầu! file Cập nhật toàn diện trang “Minna no Kyozai” file Cùng kết nối và trò chuyện! Dạy và học với Marugoto
Đăng ký email cập nhật

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Văn phòng

Giờ mở cửa: 08:30 - 12:00/13:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đóng cửa: Các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ

Thư Viện

Giờ mở cửa: 09:30 - 12:00/13:00-18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
Đóng cửa: Các ngày Chủ Nhật, thứ Hai và các ngày lễ

Trung tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản tại Việt Nam 2009 - 2024, all rights reserved.