logo
vi jp

THÔNG TIN GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT

“Thông tin giáo dục Tiếng Nhật” là tạp chí điện tử do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản phát hành hướng tới đối tượng chủ yếu là giáo viên tiếng Nhật tại nước ngoài nhằm cung cấp thông tin về tài liệu giảng dạy, ý tưởng dạy học, tính hình xã hội Nhật Bản hay tin tức giáo dục tiếng Nhật. Các bài viết được đăng tải trong chuyên mục là bản dịch tiếng Việt do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tiến hành.

Đăng ký email cập nhật

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Văn phòng

Giờ mở cửa: 08:30 - 12:00/13:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đóng cửa: Các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ

Thư Viện

Giờ mở cửa: 09:30 - 12:00/13:00-18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
Đóng cửa: Các ngày Chủ Nhật, thứ Hai và các ngày lễ

Trung tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản tại Việt Nam 2009 - 2023, all rights reserved.